Środowisko

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania z zużytym sprzętem elektronicznym i elketrycznym do dla NAS priorytet.
Dlatego zarejstrowalismy się w rejestrze przedsiebiorców prowadzonym przez GIOŚ jako Wprowadzajacy sprzęt i podjęlismy współracę z ELECTRO-SYSTEM Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elktronicznego S.A.

Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebiezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać cenne surowce takie jak: miedź, cyna, żelazo, szkło, a nawet złoto i srebro.

Jak bezpiecznie pozbyć się zużytego sprzętu ??

1/ Zostaw w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i ilości.

2/ Odnieś do punktu zbierania. Informację o najlbliżych lokalizacjach znajdziesz na stronie internetowej lub tablicy ogoszeń w swojej Gminie.

3/ Zostaw w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprżetu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności usunięte zostaną składniki niebezpiecznie. Pozostałe elementy trafią do odzysku i recyklingu.

NIE WOLNO WYRZUCAĆ ZUŻUTEGO SPRZĘTU ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI !!!

Grożą za to wysokie kary pieniężne

Main Menu