NFC Tag BELT

In stock

Opaska posiadająca moduł NFC. Umożliwia uruchamianie poleceń, skrótów czy aplikacji obsługujących smartfony.
służą do łatwego obsługiwania aplikacji czy wyświetlania informacji na wcześniej wprowadzony temat.
Każdy moduł jest wielorazowego użytku – można je wielokrotnie przeprogramowywać.

Main Menu