15.50 8.50

Sku: DEZYNFEKT H 1L

Płyn DEZYNFEKT H 1L służący do dezynfekcji rąk
Alkoholowy preparat w postaci płynu do higienicznej dezynfekcji rąk metodą mycia i wcierania, wzbogacony o glicerynę, działająca nawilżająco i łagodząco.
Dostępny w pojemnościach: 5L

SKŁAD:
etanol (alkohol etylenowy) -> 70-75%
gliceryna
keton metylowo – etylowy
alkohol izopropylowy
benzoesan denatonium / bitrex

Klasyfikacja mieszaniny –> Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Zagrożenia fizykochemiczne –> Flam Liq 2 H225 Substancja ciekła łatwopalna, kat. 2
Zagrożenia dla zdrowia –> Eye Irrit. 2 H319 Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kat.2
Numer rejestracji produktu: 0081/TP/2020

Oferujemy również płyn do dezynfekcji powierzchni DEZYNFEKT.

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Ilość sztuk

Treść wiadomości

Back to Top